ਤਾਈਯੁਆਨ

儿童医院

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ

Buick 4S ਦੁਕਾਨ

ਹੌਂਡਾ 4S ਦੀ ਦੁਕਾਨ